Vjerski i državni praznici

Podsjećamo da 30. april, 1. maj, 2. maj i 3. maj pripadaju vjerskim i državnim praznicima, pa su po popisima neradni dani.


Zakon o radu omogućava da se organizuje rad ali sa uvećanom dnevnicom od 150% i obavezom obavještavanja Inspekcije rada i zaposlenih u roku od 3 dana prije početka rada. Kaznena odredba za organizovanje rada bez dostavljanja obavještenja zaposlenima i Inspekciji rada se kreće od 2.000€ do 20.000€.

U prilogu dostavljamo Odluke i Obavještenja koja je potrebno da ispunite sa podacima i dostavite Inspekciji i postavite na oglasnoj tabli preduzeća.

Nakon praznika se računovodstvu dostavlja spisak imena osoba koje su radile, kako bi se obračunale uvećane dnevnice.

Poruka uspješno poslata

Popunite formu